Trio Gode opplevelser
Hjem - Trio

Trio Entreprenør AS er en entreprenørbedrift med spisskompetanse på utvikling og gjennomføring av alle typer byggeprosjekter. Selskapet ble stiftet i 2000 og er en etablert og solid entreprenørforretning lokalisert i Drammensdistriktet som påtar seg oppdrag innenfor fagfeltene entreprise, bolig og betong i det sentrale østlandsdistriktet.

Trio Entreprenør er opptatt av de gode opplevelsene for alle involverte gjennom godt samarbeid, god kvalitet og korrekt gjennomføring. For oss er et godt samarbeid med både oppdragsgiver og underleverandører viktige forutsetninger for å lykkes med oppdraget.

Utvalgte partnere